Közhasznúsági jelentés 2010
There are no translations available.


2010 TERMINÁL A MOZGÁSMŰVÉSZETEKÉRT ALAPÍTVÁNY                  
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA                      

Sor-szám    Tétel megnevezése    Előző év    Előző év(ek) helyesbí-tései    Tárgyév      
a    b    c    d    e      
1    A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)    10514        10447      
2    1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                  
3    a) alapítótól                  
4    b) központi költségvetéstől                  
5    c) helyi önkormányzattól                  
6    d) társadalombiztosítótól                  
7    e) egyéb, ebből 1%                  
8    2. Pályázati úton elnyert támogatás    8700        8180      
9    3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    1661        2264      
10    4. Tagdíjból származó bevétel                  
11    5. Egyéb bevétel    153        3      
12    B. Vállalkozási tevékenység bevétele                  
13    C. Összes bevétel (A.+B.)    10514        10447      
14    D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)    9780        7984      
15    1. Anyagjellegű ráfordítások    5823        7000      
16    2. Személyi jellegű ráfordítások    3558        819      
17    3. Értékcsökkenési leírás    116        117      
18    4.Egyéb ráfordítások    284        48      
19    5.Pénzügyi műveletek                  
20    6. Rendkívüli ráfordítások                  
21    E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)                  
22    1. Anyagjellegű ráfordítások                  
23    2. Személyi jellegű ráfordítások                  
24    3. Értékcsökkenési leírás                  
25    4. Egyéb ráfordítások                  
26    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                  
27    6. Rendkívüli ráfordítások                  
28    F. Összes ráfordítás (D+E)    9780        7984      
29    G. Adózás előtti eredménye (B-E)                  
30    H. Adófizetési kötelezettség                  
31    I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)                  
32    J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)    736        2463      
33    A. Személyi jellegű ráfordítások                  
34    1. Bérköltség    2479        473      
35    ebből: -megbízási díjak    1799        105      
36    -tiszteletdíjak                  
37    2. Személyi jellegű egyéb kifizetések    59        108      
38    3. Bérjárulékok    1020        240      
39    B. A szervezet által nyújtott támogatások                  
40    C. Továbbutalási céllal kapott támogatás                  
41    D. Továbbutalt támogatás                 
 
Copyright © 2005 - 2018 MUTERMINAL. Powered by ICD 2000 Kft.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)