közhasznúsági jelentés 2011
There are no translations available.

2 011

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Sor-szám Tétel megnevezése Előző év 2010 Előző év(ek) helyesbí-tései Tárgyév 2011
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 10 447 7 791
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítótól
7 e) egyéb, ebből 1%
8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 8 180 6 700
9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2 264 589
10 4. Tagdíjból származó bevétel 105
11 5. Egyéb bevétel 3 397
12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele
13 C. Összes bevétel (A.+B.) 10 447 7 791
14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 7 984 11 521
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 7 000 10 997
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 819 314
17 3. Értékcsökkenési leírás 117 210
18 4. Egyéb ráfordítások 48 0
19 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
20 6. Rendkívüli ráfordítások
21 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
22 1. Anyagjellegű ráfordítások
23 2. Személyi jellegű ráfordítások
24 3. Értékcsökkenési leírás
25 4. Egyéb ráfordítások
26 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27 6. Rendkívüli ráfordítások
28 F. Összes ráfordítás (D+E) 7 984 11 521
29 G. Adózás előtti eredménye (B-E)
30 H. Adófizetési kötelezettség
31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 463 -3 730
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 473 201
34 1. Bérköltség
35 ebből: -megbízási díjak
36 -tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 108 107
38 3. Bérjárulékok 240 6
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
41 D. Továbbutalt támogatás
 
Copyright © 2005 - 2019 MUTERMINAL. Powered by ICD 2000 Kft.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)