közhasznúsági jelentés 2012
There are no translations available.

2012

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE  

                               adatok ezer Ft-ban

Sor-szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbí-tései Tárgyév
a b c d e
Eszközök, aktívák
1 A. Befektetett eszközök  176 176
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 176 176
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
6 B. Forgóeszközök  3 142 2 492
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 1 133 974
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 009 1 518
11 C. Aktív időbeli elhatárolások
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 3 318 2 668
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) -30 2 492
14 I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 500 500
15 II.TŐKEVÁLTOZÁS/ EREDMÉNY 3 200 -2 576
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -3 730 4 568
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 3 348 176
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3 348 176
24 G. Passzív időbeli elhatárolások
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                           (13.-20.+21.+24. sorok) 3 318 2 668
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok előző év Tárgyév
B. Éves összes bevétel 7 791 14 428
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg: 28 24
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 7 763 14 404
H. Összes ráfordítás (kiadás) 11 521 9 860
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 314 47
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 11 521
K. Adózott eredmény -3 730 4 568
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 13 13
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen  Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] X
 
Copyright © 2005 - 2019 MUTERMINAL. Powered by ICD 2000 Kft.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)